SOFO - SAMARBEIDSORGANET FOR OSLOJAZZEN

Oslo presenterer jazzmusikk på et svært høyt nivå i internasjonal sammenheng, og byen regnes som en av de mest aktive og innovative musikkbyene i Europa. Dette er i stor grad SOFO-aktørenes fortjeneste og et direkte resultat av at byens jazzklubber og -festivaler har en løpende dialog og et godt samarbeid.

OFO (samarbeidsorganet for Oslo-jazzen) er et knutepunkt for jazzaktiviteten i Oslo og regionen for øvrig, og skal bidra til at rytmisk musikk får et stabilt levegrunnlag. Jevn aktivitet året rundt skaper grunnlag for et høyt nivå både blant spillesteder og utøvere. Arrangørene i Oslo utfyller hverandre både profil- og sjangermessig og presenterer et bredt og mangfoldig tilbud på lik linje med hovedstadens øvrige kulturtilbud.

SOFO samordner den delen av Oslos jazzaktivitet som skjer i regi av de involverte, tar initiativ til samarbeid der dette er ønskelig og formålstjenlig, ved siden av å fungere som et jazz- og musikkpolitisk fagorgan i Oslo. SOFO-aktørene presenterte i 2019 i overkant av 698 konserter med jazz og improvisert musikk for mer enn 85 000 publikummere. Samtlige SOFO-aktører er medlemmer i Norsk jazzforum.


Østnorsk jazzsenter koordinerer SOFO.